InnMotion Academy by Howest


Technologische innovaties hebben een enorme impact op de manier waarop we bewegen. Howest is de voorbije jaren expert geworden binnen dit domein en zet technologie en gamification volop in om mensen op een laagdrempelige en vernieuwende manier aan het bewegen te zetten. 


Omdat het voor ons duidelijk is dat technologie een nieuwe dimensie kan geven aan de manier waarop we sport en bewegen beleven, willen we de inzichten en expertise van sport- & beweegprofessionals binnen dit domein vergroten. Vanaf november 2020 starten we dan ook de InnMotion Academy op, een bijscholingsaanbod over technologie die aanzet tot bewegen.

TECHNOLOGIE KAN EEN NIEUWE DIMENSIE GEVEN AAN JOUW SPORT- EN BEWEEGAANBOD.

"De enorme aantrekkingskracht van digitale tools inzetten als middel om mensen aan te zetten tot meer en beter bewegen, is één van de uitdagingen van de sport- en beweegsector."