OVER ONS

InnMotion is de academy voor technologie die aanzet tot beweging.

InnMotion kende een vliegende start met de bouw van de Sportinnovatiecampus, een samenwerking tussen Howest en Sport Vlaanderen. De met state-of-the-art technologie uitgeruste beweeghal is sinds 2016 de uitvalbasis voor bedrijven, organisaties, sportclubs en -federaties, studenten, docenten en onderzoekers die rond het thema ‘technologische innovatie in de sport- en beweegsector’ aan de slag gaan.


Naast het inspireren en onderzoeken van de expertise omtrent de twee onderzoekspijlers 'interactieve beweeggames' en 'digital coaching', focust InnMotion sinds september 2020 met de Academy ook op opleiding en bijscholing van het Vlaamse sport- en beweeglandschap.

MISSIE & VISIE

Critici zien digitalisering als één van dé oorzaken van onze dalende beweegparticipatie, maar de aantrekkingskracht van digitale tools biedt ook heel wat kansen voor de sport- en beweegsector.


De InnMotion Academy wil de expertise van Vlaamse sport- en beweegprofessionals in dit domein dan ook vergroten. Niet om het gebruik van digitale tools op te dringen, maar om ervoor te zorgen dat op een kritische en effectieve wijze gebruik gemaakt wordt van deze digitale toepassingen. Het gebruik ervan wordt immers pas interessant wanneer ze ook effectief een bijdrage kunnen leveren aan specifieke processen, zoals een toegenomen beweegmotivatie, prestatieverbetering, het voorkomen van blessures, etc.


Het opleiden van future-proof sport- & beweegprofessionals en het uitdiepen van hun inzichten binnen dit domein zal hen nieuwe mogelijkheden bieden om een bijdrage te leveren aan één van de grote maatschappelijke uitdagingen: mensen opnieuw aanzetten tot meer en beter bewegen.

POWERED BY

"De enorme aantrekkingskracht van digitale tools inzetten als middel om mensen aan te zetten tot meer en beter bewegen, is één van de uitdagingen van de sport- en beweegsector."